Internasjonale organisasjoner

Det er gjort mange forsøk på å skape internasjonalt samarbeid som skal i sin tur skape fred. Et forsøk er for eksempel Folkeforbundet, som ble etabler