Monarki

Monarki er det siste vi skal se på, og det er litt interessant her i Norge, som det er i ganske andre land, spesielt i Europa. Vi har som kjent monark