Monarki

Monarki er det siste vi skal se på, og det er litt interessant her i Norge, som det er i ganske andre land, spesielt i Europa. Vi har som kjent monarki her, vår kjære kong Harald er vår konge og har vært det i ganske mange år nå. Men hans reelle makt er bortimot like stor som min eller din, kanskje bitte litt større. Fordi vi i Norge har både konstitusjonelt monarki og parlamentarisk demokrati, som vi har sett på i en annen artikkel.

Det er ikke som det var i gamle dager da kongen bestemte alt, som om han var steget ned fra himmelen for å lede oss. Som faktisk er noe folk virkelig trodde før i tiden. Det er faktisk ganske lenge siden det ble forandret på, men med hjelp av filmer, så skulle man tro at det har vært slik utrolig lenge enda. Strengt tatt så er systemet i dag bedre, fordi man kan jo aldri være sikker på om man får en god konge eller ikke. Å få en gal konge kan jo faktisk være et skikkelig problem, slik at det at vi faktisk kan velge hvem som skal lede oss, er bedre. Det er noen få land som har absolutt monarki enda, bare så det er klart.