Internasjonale organisasjoner

Det er gjort mange forsøk på å skape internasjonalt samarbeid som skal i sin tur skape fred. Et forsøk er for eksempel Folkeforbundet, som ble etablert etter den første verdenskrigen, og FN, som var en utvikling av det igjen etter den andre verdenskrig. NATO er også et eksempel, og det som disse organisasjonene gjør er å skape allianser mellom land som tidligere har vært i krig med hverandre. Det er en veldig smart måte å gjøre det på, om det fungerer så klart. EU er også et slikt forsøk, fordi den andre verdenskrigen så klart var katastrofal for Europa.

Det som slike organisasjoner gjør er at det også eksluderer visse land som ikke oppfører seg på en skikkelig måte, og om man ønsker medlemskap så må man innrette seg. Det ser man først og fremst når man ser på hvordan landene på Balkan må forandre sitt system for å komme inn i NATO og EU. Det er vanskelig og det blir stilt ganske høye krav, og det er spesielt viktig for små land og få innpass i slike organisasjoner, som beskyttelse. Det er en god ide, selv om man på en måte gir fra seg sin uavhengighet også.