Vil Norge noen gang bli medlem av EU?

Norge er i dag medlem av EFTA, European Free Trade Association, og samarbeider med EU via den såkalte EØS-avtalen. Noen mener at dette på en måte gjør oss til medlemmer av EU, men uten noen rett til å være med å bestemme. Likevel er dette den løsningen som Norge har valgt så langt, og nordmenn har sagt nei til EU-medlemskap i to folkeavstemninger.

Hvorfor er ikke Norge medlem av EU?

Det finnes selvfølgelig mange argumenter mot et norsk EU-medlemskap. Samtidig er det mulig å argumentere for at flere av de argumentene faller når Norge uansett samarbeider med EU via EØS-avtalen.

I folkeavstemningene har det vært spørsmål som norsk selvbestemmelse, jordbrukspolitikk og økonomi som har dominert diskusjonen. Det er uten tvil slik at medlemslandene i EU gir fra seg noe av sin selvbestemmelse til EU sentralt. Hvis EU skal være noe annet enn bare en diskusjonsklubb, er det nødvendig.

EU-parlamentet i Brussel, og den gigantiske byråkratiet rundt det, er kanskje heller ikke noe som umiddelbart fremstår som positivt med EU. Det er ikke direkte noen fest med utstyr fra partyking.no som foregår i Brussel, og noen ganger kan det fremstå som at lover og regler som kommer fra EU bare er laget for å gjøre livet vanskelig for vanlige folk.

Uansett hva man synes om argumenter som disse, har altså den norske befolkningen sagt nei til EU to ganger. Sammenlignet med mange andre europeiske stater er Norge derfor i en underlig situasjon, som medlem av NATO, men ikke EU. Når Brexit er fullført vil vi forsåvidt være i en situasjon som ligner på den Storbritannia er på vei mot nå.

Argumenter for et medlemskap i EU

Historien til EU begynner med den såkalte kull- og stålunionen i 1952. Dette var bare noen få år etter andre verdenskrig, og mye av hensikten med dette samarbeidet var å sikre samarbeid som skulle gjøre det mindre sannsynlig med krig på det europeiske kontinentet. Helt fra starten var altså dette samarbeidet fokusert på fred i Europa.

Gjennom årene har fokus kanskje skiftet til mange andre områder, men hele tiden har EU vært en måte å knytte europeiske land tettere sammen. Etter at den kalde krigen var over, søkte mange av de østeuropeiske landene om medlemskap i EU.

Samarbeidet internt i EU er langt fra perfekt, og det er mange store og små konflikter mellom de ulike landene som er medlemmer. Likevel er samarbeid og dialog noe som forhåpentligvis også kan bevare freden i Europa fremover.

Får vi en ny folkeavstemning?

Per i dag er det ingen tegn til at det vil bli en ny folkeavstemning om EU i Norge. Likevel er det flere partier som jobber for et norske EU-medlemskap, så kanskje Norge vil gjøre et nytt forsøk om noen år.