Kvinnelige ledere

Det du kanskje har lagt merke hittil er at vi ikke har snakket veldig mye om kvinner og deres rolle. Det er en god grunn til det, og det er fordi i all hovedsak så har politikk vært et område som har vært dominert av menn. Det er ikke helt rettferdig kan man si, men slik har det vært. Til og med USA, som påstår å være verdens beste land, og mest demokratiske og rettferdige, har enda ikke hatt en kvinnelig president. I Storbritannia så har man bare hatt to, og Theresa May er en av de, og hun er i posisjonen nå. Her i Norge så har vi også hatt bare to, hvor Erna Solberg utgjør en av de to.

Det er interessant å legge merke til at i visse veldig konservative muslimske land, så har man hatt kvinnelige ledere før man har hatt det i liberale vestlige land. Pakistanske Benazir Bhutto

er et eksempel, og det virker veldig merkverdig at det faktisk har vært slik. Man skulle aldri tro at Pakistan skulle være i forkant her, men slik er det faktisk. Tross det så har man hatt gjennom historien svært dyktige kvinnelige ledere, i mange ulike land, men veldig få av de har faktisk blitt valgt. De har kommet i en arverekke hvor de har vært datteren til en konge, og har blitt dronninger.

Det finnes politiske teorier som sier at om kvinner har makten i verden, så ville verden vært et mye bedre sted, med en gang. På grunn av visse fysiologiske aspekt som skiller menn og kvinner, og at kvinner anses å være mer gjennomtenkte og forsiktige. Hvorvidt det ville holdt seg etter at de fikk makt også er et aspekt som er heller usikkert. Hva føler du verden trenger å gjøre i disse vanskelige tider da?