Revolusjoner

Revolusjoner! Når du ser dette ordet så er det antageligvis to eller tre stykker av de som du først begynner å tenke på, og som på mange måter har formet vår verden. Det er den amerikanske, som inspirerte den franske, og på tidlig 1900-tallet så hadde vi den russiske. Alle sammen hadde ulike motiv og selv om de tok inspirasjon fra hverandre så ønsket de å oppnå forskjellige ting. I USA ville man frigjøre seg fra Storbritannia, i Frankrike ville man gjøre slutt på monarkiet, mens man i Russland, og Sovjetunionen som det ble kalt i ettertid, ønsket å innføre kommunisme og gjøre slutt på tsarens tid. Alle tre klarte det, mye på grunn av støtten man hadde i folket.

Det er dog en annen periode i revolusjonær historie som kanskje er vel så viktig, og det er revolusjonene som skjedde rundt i Europa i 1848, noen år etter den franske altså. Det er den største revolusjonære bølgen som man noen sinne har hatt i Europa, og den var veldig viktig for hvordan nasjonene ble seende ut i etterkant. Man ønsket å gjøre slutt på det tradisjonelle monarkiet og heller etabler nasjonalstater, slik vi har det i dag. Man ønsket demokratiske valg, hvor folket skulle bestemme selv hvem som skulle lede de. Dette er noe som skjedde i veldig mange land, i Frankrike, Belgia, Sveits, Østerrike, Italia, Tyskland, Sverige og Danmark, i tillegg til flere andre. Og det er i disse periodene at kongene i mange av disse landene mistet sin absolutte makt, og på en måte ble sittende som dokker. Men det gjorde også slutt på livegenskap i en rekke land, som er en slavelignende ordning som flere europeiske land hadde.

Og det var jo det som var formålet, og forandre på situasjonen, som naturligvis var veldig vanskelig for mange å leve under, det er det ingen tvil om. Fra dette så ble jo også et land som Tyskland skapt, som før da var kun en rekke bystater plassert rundt på det geografiske området Tyskland er i dag. Dette er svært viktig, og det er en slags overhengende kontroll folk har over sin egen stat, at man må behandle mennesker bra, med en trussel om at slike ting faktisk kan skje. Det er bra om det ikke skjer, så klart, men det er viktig å ha det potensialet.