Viktigheten av politkk

Når man hører ordet politikk så tenker man ofte på offentlige organer som prøver å komme til makten i et demokrati. Spesielt her i vesten. Det er derimot slik at politikk finnes overalt i verden. Det finnes i de sosiale kretsene som vi omgir oss i, det finnes i arbeidslivet og på internett. Det finnes i alle slags grupper som ønsker å kommunisere sine meninger og ønsker, fordi det er rett og slett en midlertidig struktur som skal gjenspeile ønsket til de som sitter på makten.

Det er ikke alltid slik at politikk er rent og ærverdig fordi det er ofte et spill der man må ta snarveier og gjøre valg der det står mellom to eller flere onder. Det vi skal snakke om i denne artikkelen er derimot politikk i arbeidslivet og viktigheten av å ha en god politisk struktur på sin organisasjon for å føre den i riktig vei. Det finnes i dag mange forskjellige strukturer, men det kan påvises at de organisasjonene som inkludere arbeiderne inn i organisasjonens kultur ofte blir tilbakebetalt med ekstra lojalitet og forståelse for alle de eventuelt nye innføringene som bedriften foretar seg.

Hva er egentlig organisasjonskultur? Det er rett og slett noe som kan få folk på samme side. Dette er ofte det politikk også dreier seg om, nemlig å manipulere innstillingen som folk har til en spesiell sak eller synspunkt. For de selskapene som overgir seg til å lytte på organisasjonens kultur som om den var et levende vesen så kan det faktisk øke sannsynligheten for at organisasjonen kan endre politikken sin mye mer fleksibelt fordi den nå har tilliten til de som er aktive i den.

Bedrifter samarbeider ofte med politikken i en nasjon fordi de har som innbyggere i landet et

politisk ansvar ovenfor samfunnet sitt. Dette kan ofte medføre til et tap i inntekt dersom man for eksempel velger å ta mer etiske tilnærminger til hvordan man skal føre sin bedrift. Her er det viktig å ha sine ansatte med seg. Disse organisasjonene har betydelig makt i politikken og det å være på samme side, uansett hvem det er man støtter kan føre til at det går mer på skinner innenfor selve selskapet. For å få en innføring i hva som skal til, eller for å bli mer kjent med hva som fungere kan man på questback finne fantastiske ordninger og masse kunnskap rundt det å skape innsikt inn til hva medarbeiderne tenker og føler. De har også en drøss med forskjellige andre tjenester som de tilbyr som kan være med å engasjere bedriften din fremover. Man må huske på at en organisasjon er et levende vesen som består av mange forskjellige deler og organer. Dersom man skal ha kontroll over den så hjelper det uendelig å vite hva slags kultur og politikk som de ansatte responderer på.