Politisk teori

Dette avsnittet er kanskje for de litt spesielt interesserte fordi prater om teori og hvordan folk har tenkt rundt politikk, uten å faktisk ha makten til å sette i gang noen av disse politiske tankene eller ideologiene. Dette er mer filosofisk enn materiellt, slik at det er vanskelig å begripe for mange. Eller, kanskje ikke vanskelig å begripe som sådan, men det er ofte slik at folk liker noe håndfast, noe som betyr noe i den virkelige verden. Og på den måten så er jo faktisk poltisk teori også ganske misforstått.

Fordi selv om John Locke eller Platon, som vi skal se litt nærmere på, ikke har hatt makt til å innføre sine poltiske tanker så har det de har tenkt og det de har argumentert for hartt veldig stor effekt i den virkelige verden. På et veldig grunnleggende nivå er dette noe som alle driver med, på middagsbordet når man prater med et familiemedlem over politikk og hvordan ting bør være, så teoretiserer man, om enn på et lavere intellektuelt nivå, om politikk. Det er også veldig viktig å gjøre, å ha en debatt rundt ting, ting som faktisk påvirker ens liv.

Og vårt system, som vi har i dag, må jo ha kommet fra et sted, det er ikke slik at det bare dukket opp, eller at Gud ga det til oss. Slik teoretisering er sunt, og spesielt når det blir gjort av så utrolig intelligente mennesker som de nevnt litt ovenfor. Det er et av våre fundament, tross alt!