Parlamentarisme

Det å snakke om politikk er jo greit nok, og det er vanskelig i seg selv å forstå hele tiden hva som foregår og hvordan det har blitt sånn. Det er bare å forsøke å forstå hvordan en president blir valgt i USA, og man får hodepine av mindre. Det er kompliserte prosesser, og til dels så kan man si det samme om styresettet som vi har her i Norge også. Vår regjering blir valgt av oss, det er klart, men det er ikke alltid det partiet som får flest stemmer som faktisk vinner. Som sagt, det er ganske komplisert, og behøver mye mer plass enn dette for å forklares skikkelig. Det er også en god grunn til at vi får mindretallsregjeringer her i landet, som jo i og for seg høres ganske motsigende ut.

Parlamentarisme betyr i og for seg at Regjeringen blir valgt av Stortinget, men med et mandat fra folket og også avhengig av hva slags type allianser de ulike partiene har skapt mellom seg. Det aller viktigste momentet som dette systemet har er at det har en mulighet for mistillit, noe som betyr at om det blir stemt til mistillit mot den sittende regjeringen, så har de plikt til å tre av. Gjennom vår historie så har dette skjedd tre ganger, og det har også vært nære på ved andre anledninger. Det er viktig fordi man har et kontrollorgan som kan passe på at ting foregår som de skal. I tillegg så gjør det det vanskeligere for regjeringen å gjøre som de vil. Det er ikke noe som bare skjer, fordi det er alvorlige saker og brudd som må ha skjedd for at det skal bli stemt eller i det hele tatt foreslått.

Det er statsministeren og regjeringen som bestemmer politikk, men de kan ikke holde på som de vil, uten å bli sensurert av Stortinget og det er en stadig maktkamp som pågår mellom disse. De så man da statsråden Sylvi Listhaug måtte på grunn av en kommentar hun la ut på Facebook, som ble oppfattet som at hun anklaget et annet parti for å hjelpe terrorister mer enn nordmenn. Slike ting kan man ikke bare si, fordi man har et annerledes type ansvar i regjering. Det mer å si, men la oss se på andre styresett.