Demokrati

Dette er et ord som blir brukt veldig mye, og det er også noen ganger greit å forstå hva det egentlig innebærer. Eller, de fleste av oss vet nok hva det betyr og hva det innebærer, men det blir ofte kastet rundt i debatter på en litt uansvarlig måte. Det er jo det styresettet som vi alle foretrekker, ville man tro, men det er ikke bare det eneste som finnes rundt om i verden, som igjen, sikkert de aller fleste er klare over. Demokrati i seg selv er en veldig fin ting, men det avhenger også på at folk vet hva de driver med.

Som du sikkert er klar over så er demokrati, veldig forenklet, definert som et styresett hvor folket får være del av politiske beslutninger. Men på en måte så er det heller ikke det, fordi det vi her i Norge for eksempel får gjort er at vi velger menneskene som styrer for oss, og som tar beslutninger. Når man først har valgt inn et parti og fått statsminister, så er det faktisk veldig lite vi kan bestemme, bortsett fra å vente i fire år for å stemme på et annet parti eventuelt. Det er ikke et “ekte” demokrati på den måten vi liker å innbille oss, og faktisk så er det svært få, om noen land, som har et så demokratisk system. Det er gode grunner til det dog, som blant annet at det å skulle spørre innbyggerne angående vær eneste avgjørelse man tar, kan ta lang tid, og være svært komplisert. Ikke minst fordi at selv om vi ikke liker å innrømme det kanskje, så er det ikke slik at alle innbyggere er like godt informerte og utdannede til å forstå kompliserte statsspørsmål. Det så man blant annet ved Brexit avgjørelsen i Storbritannia. Etter at man valgte å melde seg ut av EU, gjennom et referendum for hele folket, så var det mest søkte spørsmålet på Google; “hva er EU?”. Det er rett og slett et katastrofalt spørsmål å stille i etterkant.

Uansett, så er det et godt system, fordi det hittil er det beste systemet vi som mennesker har funnet opp. Fordi man kan ikke ha et system hvor man har en gruppe mennesker som bestemmer over andre, uten at den største gruppen får si sin mening. Så slikt sett så er demokrati å foretrekke langt over andre, spesielt diktatur naturligvis. Med mindre diktatoren er et geni og han eller hun virkelig vet hva de gjør og jobber for menneskeheten. Det er dessverre slik at det har man ikke helt sett enda. Demokrati er noe vi har fått fra det antikke Hellas, så det er et gammelt system, som så klart har blitt modernisert.