Politisk historie

Politisk historie er ganske viktig, ikke minst som et verktøy for å forstå hva som har skjedd tidligere, og hvorfor valg har blitt gjort og utført på den måten man har gjort det på. Det er mange spørsmål folk har rundt historie generelt, og det er vel egentlig ingenting, utenom kriger, som påvirker oss mer enn politiske avgjørelser. Og til og med krig er noe som blir utløst av politikk, og bestemmelser. Neville Chamberlains berømte “peace for our time” er et velkjent og til syvende og sist katastrofal manøver, som virkelig ikke fungerte.

En nøye og detaljert kikk på politisk historie er svært viktig, spesielt om vi ønsker å lære av feilene som folk har gjort. Det høres veldig ut som en klisje, men det er også sannheter i det, fordi man er nødt til å lære, og man lærer bare ved å feile. Folk blir spesielt interesserte i det når det er noe dramatisk som skjer i verden, som for eksempel at Donald Trump ble valgt. Da er det mange som lurer på hvordan det kunne skje og hva foranledningen til det var. Så det er verdt å lære seg litt om det altså.