Fremveksten av høyrepopulisme

Det er noe man ser i Europa i de seneste årene, som man ikke har sett på lenge, på rundt 70 år. De fleste vet hva som skjedde for 70 år siden i Europa, og de fleste vet årsakene. Høyreekstreme mennesker kom til makten, og sammen så skapte de en krig som holdt på å rive kontinentet, og nesten hele verden fra hverandre. Det er ikke rart at i årene umiddelbart etter og en lang tid etter det igjen, så var det i all hovedsak venstresiden og sosialisme som var det som vant frem.

Det man ser i dag derimot er en slags repetering på hva som skjedde da, men av folket selv. Det er ikke politikere, eller ikke bare politikere i hvert fall, som nører under denne stemningen, men også vanlige folk. Via sosiale medier og ved å få informasjon fra steder som ikke er veldig nøyaktige så ser man at det man tidligere ville kalt partier som ikke var stuereine nå får makt, eller langt større oppslutning enn tidligere. Mye av det ansvaret legges på innvandring og terrorisme, men sannsynligvis så er det også andre årsaker enn det, som økonomi og helse.

Det er også et problem med økt avhengighet av EU, som mange ikke liker, selv om de muligens ikke helt forstår hvordan det fungerer, som i Storbritannia. Det virker som om at generasjonen som virkelig har følt den andre verdenskrig på kroppen har blitt erstattet av en generasjon som ikke vet så mye om dette og ønsker å forandre på ting. Det hjelper også når man har karismatiske ledere som kan si de rette tingene på det riktige tidspunktet, naturligvis. Men det er noe vi bør i det minste passe os for, eller prøve i hvert fall.