Kommunisme

Kommunismen er en av de ideene som virker bra på papiret, men når du setter det i gang i praksis så ser du at mennesker ikke får slike ting til å fung