Kommunisme

Kommunismen er en av de ideene som virker bra på papiret, men når du setter det i gang i praksis så ser du at mennesker ikke får slike ting til å fungere, og at man er langt mer egoistiske, generelt sett, enn hva vi liker kanskje å innbille oss selv. Det er i hvert fall sant for dette styresettet som mange land har i de senere årene kvittet seg med. Det er fortsatt visse land, som Kina og Nord-Korea, som fortsatt holder på med, men de blir alltid nevnt i en negativ fortegnelse. Det er vel ikke land som vi vil sammenligne oss med, går argumentet ofte.

Kommunisme er noe som virkelig startet med Karl Marx og Friedrich Engels og poenget med det er å skape en nasjon, eller et samfunn, uten klasser og uten rikdom, slik vi ser det i dag. Alle skal ha, og man kan ha eiendom, men det er etter visse begrensninger også. Alle skal gi og alle skal ta, og i det ytterste vil ting som stat, og kanskje til og med penger, ikke være av verdi. Det er ikke slik det har akkurat fungert, for å si det mildt, med land som har gjort dette.

Problemet er at makt på en måte forderver, og at kommunisme ikke er veldig praktisk, slik man skulle ønske det. Kommunisme har på en måte “rettferdiggjort” mange av de tingene som man hører Stalin for eksempel har begått mot sitt eget folk. Men om man skulle gjøre det på den måten som Marx og Engels forestilte seg det, så kunne nok det landet hatt det ganske bra. Men det ser ikke akkurat ut til å bli en realitet.