Prinsen

Prinsen er skrevet av Niccolo Machiavelli i 1532 og det er en politisk bok, og en av de mest berømte, mest leste og faktisk en av de viktigste i verden, fordi den kan faktisk forklare deg ganske mye om hvorfor en person, eller rettere sagt, hvorfor en leder oppfører seg som han gjør. På mange måter så er det også en veldig kynisk bok, som har et kaldt og kalkulerende syn på hvordan en leder bør oppføre seg. Den er strukturert som at Machiavelli er i samtale med en prins, hvor han gir råd til han om hvordan han bør styre sitt rike. Påvirkningen denne boken har hatt, ikke bare i sin samtid, men også nå er utvilsom.

Mer enn noenting er det slik fordi det er noe som forblir usagt ved det, men det ligger der og vaker uansett. Du har sikkert hørt ordet “machiavelliansk”. Det er noe som har sitt opphav fra denne boken, fordi det blir betraktet som en oppførsel hvor en person gjør det han kan, etisk eller ikke, for å oppnå det han ønsker. Det er sannsynligvis ikke det som var poenget til Machiavelli, men det er noe av det han blir mest husket for. Selv om hans mening om at det er bedre å være fryktet enn å være elsket forståelig nok bidro til det. Grunnen til at han skrev boken var fordi Machiavelli var en tidligere statsmann, som hadde en viktig rolle i Firenze. Han ble etterhvert kastet ut, eller fryst ut, og dette var en bok han skrev til Medici familien som styrte byen, som en måte til å kunne komme seg inn i posisjon igjen. Det var en slags selvhjelpsbok, fra 1500-tallet.

Naturligvis så har den hatt svært stor innflytelse på hvordan folk tenker, og om en politiker har lest den så er det svært sannsynlig at han også har tatt til seg noen av rådene der. Det som er også interessant er at Machiavelli og boken Prinsen blir sett på som en svært interessant og viktig bok i mafiaverden, på grunn av måten han beskriver makt på, og hvordan det skal brukes.

Naturligvis så er hovedgrunnen til at Prinsen er så interessant er fordi den beskriver så veldig godt hvordan mennesker er, og i forlengelse av det, hvordan politikere ofte oppfører seg. Det er en analyse av menneskesinnet, og det gjør det til et veldig viktig verkt også. Hvorvidt det Machiavelli skriver er riktig eller ikke avhenger på hva slags tanker en gjør seg, rett og slett. For hva det er verdt så lykkes ikke Machiavelli å få sin posisjon tilbake igjen.