Politikk

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan politikk fungerer. Det første vi skal begynne med er å gi en forklaring på hva det faktisk er. Etter dette skal vi snakke litt om hvorfor det er vanskelig å definere hva som gjør en politiker god, og også hvordan politikken er satt opp i dag her i Norge.

Hva er politikk?

Enkelt og greit så dreier politikk seg om å styre eller lede samfunnsutviklingen til forskjellige retninger. Hvem er det som står for ansvaret i denne sammenhengen? Det er oftest staten eller de høyere myndighetene innen et land eller en gruppe som står for arrangeringen av dette politiske systemet. Uansett hvilket politisk system som er satt sammen av landet så krever vi altså at det er en eller annen ordning på dette.

I et demokrati så velger vi for eksempel politiske partier som bytter på å styre landet. Måten dette skjer på er at folk stemmer på partier gjennom valg som skjer med jevne perioder.

Hva gjør en politiker god

Når vi snakker om politikk så trenger vi altså politikere som kan være med å styre politikken. Politikere får ofte et dårlig rykte på seg for å være uærlige og løgnaktige, men det er faktisk en litt vanskelig posisjon å være i. For å kunne lykkes som en politiker så kan det hende at man må gjøre ting som ikke er moralske, fordi du antar at konkurrentene dine kommer til å gjøre det samme.

Husk også at disse menneskene, i et demokrati, ikke styrer landet, men det representerer folket som er ment til å styre det. Et politisk parti fanger dermed opp alle disse meningene inn til en mer solid gruppe slik at vi kan vite hvem som mener hva.

En god politiker er derimot en som klarer å faktisk komme frem med gode planer, og som har ferdighetene til å faktisk få disse planene til å bli fullført. Det er derimot ikke alltid slik at vi stemmer på gode politikere, for eksempel fordi de ikke har et godt nok budsjett til å annonsere politikken sin offentlig. For eksempel så velger USA heller Donald Trump til å bli president istedenfor Bernie Sanders. De fleste som faktisk tenker gjennom planene ville sagt at Sanders ville vært et bedre valg, men kanskje han ikke har det samme imaget som Trump. Kanskje Sanders ikke får sagt det “enkelt” nok for mesteparten av befolkningen. Stemmegivende har derfor like mye ansvar som politikere.

Dersom du har lyst til å forbedre ditt personlige image så kan du finne måter å refinansiering budsjettet ditt på i denne lenken.

Norge

I Norge er det i dag Erna Solberg som er statsminister, og dette vil da altså si at Høyre sitter på makten.