Det svenske politiske landskapet

I løpet av kort tid har det svenske politiske landskapet endret seg mye, fra en klar høyre og venstre inndeling, til et mer flytende landskap.

Tradisjonelt har svensk politikk i stor grad vært preget av de to ledende partiene, Socialdemokraterna og Moderaterna. I nyere tid er denne balansen forstyrret, hovedsakelig grunnet at det innvandringspolitiske partiet Sverigedemokraterna har tatt en alt større plass i den svenske riksdagen.

Situasjonen før fremgangene til Sverigedemokraterna

På mange måter var svensk politikk lettere å forholde seg til før Sverigedemokraterna fikk innflytelse i den svenske riksdagen. Med to klart definerte blokker, med en venstreside ledet av Socialdemokraterna og en høyreside ledet av Moderaterna, var ting enklere. Spesielt når Moderaterna dannet Alliansen på høyresiden, og Socialdemokraterna knyttet Vänsterpartiet og Miljöpartiet tetter til hverandre.

Matematisk gjør denne formen for blokkpolitikk regjeringsdannelse enkel, da det per definisjon alltid vil være en blokk som har majoritet i riksdagen.

Utfordringen med en tredje blokk – Sverigedemokraterna

Når Sverigemokraterna fikk et betydelig antall plasser i riksdagen ble denne balansen mellom høyre og venstre forstyrret. I og med at ingen av de etablerte partiene ønsket å samarbeide med Sverigedemokraterna, grunnet partiets opprinnelse, oppsto det tre blokker i riksdagen. Ingen av disse blokkene fikk egen majoritet ved det seneste svenske valget.

Maktkampen som fulgte mellom de ulike blokkene, gjorde at Alliansen på høyresiden av svensk politikk ble historie.

Ved å danne en helt ny konstellasjon med Centerpartiet og Liberalerna, klarte Socialdemokraterna å beholde regjeringsmakten. Dette medførte dessuten at Moderaterna og Kristdemokraterna plutselig var alene igjen på høyresiden.

Veien videre i svensk politikk

Svensk politikk har vært kjent for samarbeid og stabilitet. I store deler av det forrige århundre, var det Socialdemokraterna som var med makten. På lik linje med hvordan innbyggerne bygget husene sine med materialer fra Byggmax, bygget regjeringen landet og Sverige ble til den industrielle stormakten som landet fortsatt er.

I løpet av de konfliktfylte årene etter Sverigedemokraternas inntreden i riksdagen, har noe av denne stabiliteten gått tapt. Ordskiftet har vært preget av et høyt konfliktnivå, og det er per i dag flere partier som fullstendig utelukker å samarbeide med hverandre. Politikken har samtidig blitt både mer polarisert og mindre forutsigbar.

Det er til dels svært vanskelig å spå rundt hva som vil skje fremover i svensk politikk. Socialdemokraterna har klart å holde på makten, men samtidig regjerer de på et tynt grunnlag der de har måttet gjøre store innrømmelser i kjernespørsmål for å få med Centerpartiet og Liberalerna.

Samtidig kvesser Moderaterna og Kristdemokraterna knivene, og sammen med de andre mindre partiene i riksdagen står de klart til å ta over makten hvis det blir mulig. Man kan si mye om utviklingen i svensk politikk i årene som har vært, men kjedelig er det i hvert fall ikke.