Vil Norge noen gang bli medlem av EU?

Norge er i dag medlem av EFTA, European Free Trade Association, og samarbeider med EU via den såkalte EØS-avtalen. Noen mener at dette på en måte gjør oss til medlemmer […]