Mangel på helsetjenester i verden

Helsa vår er vår aller mest verdifulle eierskap. En sunn og god helse betyr et godt liv. Livskvaliteten kan defineres ved hjelp av mange parametere, men få er nok like […]