Diktatur

Diktatur er også noe som kanskje kunne fungert bra, men det ville i så fall vært en av hundre tilfeller, hvor en person som har absolutt makt, faktisk