Demokrati

Dette er et ord som blir brukt veldig mye, og det er også noen ganger greit å forstå hva det egentlig innebærer. Eller, de fleste av oss vet nok hva d